Osuszanie nagrzewnicą

Osuszanie nagrzewnicą

Osuszanie budynków nagrzewnicą

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu: ☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
e-mail: biuro@suchomax.pl lub | Formularz Kontaktowy |


Osuszanie nagrzewnicą

Popularną metodą bezinwazyjnego osuszania pomieszczeń jest ogrzewanie i wentylacja. Urządzeniami, z których korzystamy do pozbycia się wilgoci w ten sposób, są nagrzewnice (elektryczne lub olejowe) i wentylatory. Dostępne są również nagrzewnice gazowe, nie nadają się one jednak do osuszania.

Nagrzewnice i wentylatory umieszczane są i uruchamiane w zawilgoconych pomieszczeniach. Nagrzewnice podnoszą temperaturę powietrza do kilkudziesięciu stopni (ok. 30°C), co powoduje szybkie i intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru. Do osuszania gorącym powietrzem wykorzystuje się nagrzewnice elektryczne lub olejowe. Wydmuchują one powietrze o temperaturze od 50°C do nawet 250°C. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu znacznie wzrasta. Metoda ta jest najskuteczniejsza, gdy temperatura powietrza osiąga około 30 stopni. Wynikiem tego jest uzyskanie tzw. równowagi wilgotności.

Na wstępnym etapie wyboru nagrzewnicy koniecznie należy unikać nagrzewnic gazowych. Mimo że świetnie nadają się one do szybkiego ogrzania pomieszczenia, próba osuszania nimi jest błędem. Zastosowanie ich da niestety wręcz odwrotny efekt – ilość wilgoci w pomieszczeniu wzrośnie. Dzieje się tak, ponieważ produktami spalania propanu-butanu (który jest paliwem tych nagrzewnic) jest dwutlenek węgla oraz para wodna. Jak łatwo się domyślić wraz z temperaturą rośnie również wilgotność powietrza.

Nie są to niestety jedyne wady osuszania tą metodą. Również stosując nagrzewnice elektryczne oraz olejowe możemy nie osiągnąć zamierzonego efektu. Metoda ta jest nieskuteczna, ponieważ wilgoć z wierzchniej warstwy spychana jest podczas ogrzewania w głąb ściany lub muru. Po wyłączeniu nagrzewnicy i spadku temperatury, duża ilość wody wraca na powierzchnię. Co za tym idzie, osuszanie jest tylko pozorne.

Osuszanie poprzez nagrzewanie i wentylację jest ściśle uzależnione od pogody i pory roku. Metoda ta jest skuteczna jedynie wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest niska a w pomieszczeniu, które chcemy osuszyć wysoka. Optymalne efekty można więc uzyskać jedynie zimą lub chłodną wiosną i jesienią. Jeśli na zewnątrz temperatura nie jest niska, skuteczność tej metody jest bardzo niewielka.

Inną sprawą jest konieczność ciągłej kontroli temperatury w osuszanym budynku. Nie może ona przekroczyć 35°C. Nasze nagrzewnice mają wbudowane regulatory mocy. Nadmiernie wysoka temperatura skutkuje zbyt dużym ciśnieniem pary wodnej w murach, co może skończyć się ich zniszczeniem.

Oprócz nagrzewnicy pomocne jest zastosowanie wentylatorów. Za ich pomocą gorące, wilgotne powietrze wydmuchiwane jest na zewnątrz. Tylko intensywna i skuteczna wentylacja zapewnia tej metodzie pewną skuteczność. Jeśli warunek ten jest niespełniony, dochodzi do cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia. Woda zbiera się wtedy w bardziej suchych miejscach oraz suficie, ponieważ wilgoć nie jest odprowadzana na zewnątrz.

Stosowanie samych nagrzewnic i wentylatorów wiąże się z wysokimi kosztami. Jest to spowodowane długim czasem osuszania ze względu na niską efektywność tej metody. Najlepsze efekty uzyskuje się przy największych różnicach temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na moc grzewczą.

Nie oznacza to jednak, że nagrzewnice i wentylatory są przy osuszaniu bezużyteczne. Służą one jako znakomite wsparcie dla osuszania kondensacyjnego, którego skuteczność jest większa w wyższych temperaturach. Jeśli więc chcemy szybko osuszyć pomieszczenie, w którym temperatura nie przekracza 10°C, warto pomocniczo użyć również nagrzewnicy.

Zapraszamy do kontaktu: ☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
e-mail: biuro@suchomax.pl lub | Formularz Kontaktowy |

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu: ☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
e-mail: biuro@suchomax.pl lub | Formularz Kontaktowy |