Hydroizolacja

Hydroizolacja

Ochrona budynku przed wilgocią

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu: ☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
e-mail: biuro@suchomax.pl lub | Formularz Kontaktowy |

>

Hydroizolacja

Wilgoć powoduje powolne osłabianie struktury budynku i niszczenie materiałów budowlanych. Powoduje również zmniejszenie izolacji cieplnej. Wykonanie odpowiedniej hydroizolacji umożliwia wytworzenie warstwy chroniącej. Należy ją stosować przy każdej powierzchni mającej regularną styczność z wodą.

Hydroizolacja jest warstwą ochronną, zapobiegającą uszkodzeniu danej powierzchni przez wodę i wilgoć. Wyróżniamy hydroizolację lekką (przeciwwilgociową) oraz średnią i ciężką (przeciwwodną). W zależności od miejsca, gdzie znajduje się powierzchnia, którą chcemy ochronić, stosujemy różny typ hydroizolacji.

W przypadku podziemnych części budynków położonych na gruntach przepuszczalnych stosuje się izolację lekką. Wykonuje się ją z tworzyw sztucznych, materiałów bitumicznych oraz mas uszczelniających. Co istotne, hydroizolację przeciwwilgociową możemy zastosować jedynie, jeśli konstrukcja znajduje się powyżej poziomu wody gruntowej.

Hydroizolacja przeciwwodna średnia stanowi ochronę przed wodą opadową. Materiałem do jej wytworzenia jest najczęściej papa. Umożliwia ona szybki spływ wody i chroni przed jej przesiąkaniem.

Hydroizolację przeciwwodną ciężką stosuje się w budowlach narażonych na ciśnienie hydrostatyczne. Wykonuje się ją z najtrwalszych materiałów bitumicznych czy tworzyw sztucznych. Ważny jest dobór odpowiedniej izolacji do natężenia wody, któremu będzie musiała sprostać.

Z czasem hydroizolacja ulega zużyciu. Jeśli więc mamy w mieszkaniu problem z wilgocią, należy sprawdzić jej stan. Zużyta lub uszkodzona hydroizolacja przestaje spełniać swoją funkcję a woda i wilgoć zaczyna przedostawać się do podłoża.

Zapraszamy do kontaktu: ☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
e-mail: biuro@suchomax.pl lub | Formularz Kontaktowy |

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu: ☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
e-mail: biuro@suchomax.pl lub | Formularz Kontaktowy |